Skip to content Skip to footer

Договір публічної оферти

загальні положення

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією від Dryade.guru (ФОП Жерновська Н.В.), далі за текстом — «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин, далі за текстом — « Договір», та розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця https://dryade.guru (далі – «Інтернет-сайт»).

1.2. Моментом повного та безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, зазначеними на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені терміни мають такі значення:

* «товар» – карти, книги, олії та інші езотеричні товари;

* «Інтернет-магазин» – відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронної угоди.

* «Продавець» – компанія, що реалізує товари, які представлені на Інтернет-сайті.

* «Покупець» – фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених нижче.

* «Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час розміщення замовлення та проведення оплати.

Предмет договору

3.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар на умовах цього Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, зокрема:

– Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-магазині;

– Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-магазині;

– оплата Покупцем замовлення, розміщеного в Інтернет-магазині;

– обробка і доставка замовлення Покупцеві у власність на умовах цього Договору.

Процедура замовлення

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на Сайті Інтернет-магазину і доступний.

4.2. Кожен товар може бути представлений в замовленні в будь-якій кількості.

4.3. При відсутності товару на складі менеджер компанії зобов’язаний повідомити про це Покупця (по телефону або по електронній пошті).

4.4. При відсутності товару Покупець має право замінити його на товар аналогічної моделі, відмовитися від цього товару, скасувати замовлення.

Порядок оплати замовлення

Післяплата

5.1. Оплата здійснюється при отриманні товару у відділенні транспортних компаній за готівкову оплату в гривнях.

5.2. У разі ненадходження коштів Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Умови доставки замовлення

6.1. Доставка товарів, придбаних в інтернет-магазині, здійснюється на склади транспортних компаній, де видаються замовлення.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві надаються документи відповідно до законодавства України.

Права та обов’язки сторін:

7.1. Продавець має право:

– в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов’язаний:

– своєчасно оплачувати і отримувати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

– оформити замовлення в інтернет-магазині;

– оформити електронний договір;

– вимагати від Продавця виконання умов цього Договору.

Відповідальність сторін

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором і чинним законодавством України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за:

– зміна виробником зовнішнього вигляду Товару;

– за незначну розбіжність в колірній гамі товару, яка може відрізнятися від оригінального виробу виключно через різне кольорове відтворення моніторів персональних комп’ютерів окремих моделей;

– за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

– за затримки і перебої в наданні Послуг (обробка замовлень і доставка вантажів), які відбуваються з незалежних від нього причин;

– за незаконні протиправні дії, вчинені Покупцем з використанням цього доступу до мережі Інтернет;

– для передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам;

8.3. Покупець, користуючись наданим йому доступом до мережі Інтернет, несе повну відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо інша особа перебувала під його логіном) особам або їх майну, юридичним особам, державним або моральним принципам моралі.

8.4. У разі форс-мажорних обставин сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під форс-мажорними обставинами для цілей цієї угоди розуміють події надзвичайного, непередбаченого характеру, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними засобами.

8.5. Сторони докладають усіх зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

Інші умови та положення

9.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей договір за умови, що він раніше опублікований на сайті https://dryade.guru

9.2. Інтернет-магазин був створений для організації дистанційного способу продажу товарів через інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної під час замовлення. При цьому при прийнятті (оформленні замовлення і подальшій оплаті товару) Покупець надає Продавцю свою безумовну згоду на збір, обробку, зберігання, використання його персональних даних, в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем замовлення, виданого в Інтернет-магазині, означає повну згоду Покупця на умови договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного договору між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію»

9.6. Використання ресурсу інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення на Покупця безкоштовне.

9.7. Інформація, надана Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою обробки замовлення, відправки повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і т.д.

Порядок повернення товару хорошої якості

10.1. Повернення товару в інтернет-магазин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Повернення товару в інтернет-магазин здійснюється за рахунок Покупця.

10.3. Коли Покупець повертає товар належної якості, Інтернет-магазин повертає йому суму грошей, сплачену за товар після повернення товару, за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-магазину, пов’язаних з доставкою товару Покупцеві.

Термін дії договору

11.1.Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка направила пропозицію про укладення такого договору, відповіді про прийняття цієї оферти в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України «Про електронну комерцію».

11.2. До закінчення терміну дії цього Договору може бути розірваний за обопільною згодою сторін до фактичної поставки товару, шляхом повернення коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі невиконання однією зі сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Minimum 4 characters