Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Раді повідомити, що ми створили власне видавництво. Це одна зі сходинок формування культурно-просвітницького простору, що має на меті розвиток та духовне збагачення особистості.

Наша мета – зробити якісну літературу для саморозвитку та духовного росту доступною для українського читача. Основними критеріями для нас являються цінність, авторитетність та якість літературних джерел, щоб надати нашим читачам продукт найвищої якості. В найближчий час на наших полицях з’являться якісні переклади експертів та практиків різних традицій з усього світу українською мовою.

Запрошуємо до співпраці українських та закордонних авторів, а також перекладачів.

Всі пропозиції стосовно співпраці надсилайте на електронну пошту: publishing@dryade.guru

Книги в роботі:

  • The General Principles of Astrology.Astrology: Your Place in the Sun . Astrology: Your Place Among The Stars with One Hundred Horoscopes of Famous People by Aleister Crowley, Evangeline Adams – Основні принципи астрології. Ваше місце під Сонцем. Ваше місце серед зірок. Алістер Кроулі, Еванджелін Адамс – III квартал 2023
  • Астрологическая магия десяти планет Анна Симбалайн – Астрологічна магія десяти планет, Анна Симбалайн – III квартал 2023

Книги в планах:

  • A Handbook of Rune Magic, New Edition, by Edred Thorsson – Посібник з рунічної магії, нове видання. Едред Торссон – IV квартал 2023
  • Understanding Aleister Crowley’s Thoth Tarot, Lon Milo DuQuette – Розуміння Таро Тота Алістера Кроулі, Лон Майло Дюкетт – IV квартал 2023
  • The Chicken Qabalah of Rabbi Lamed Ben Clifford, Lon Milo DuQuette – Куряча кабала від рабина Ламеда Бен Кліффорда, Лон Майло Дюкетт – IV квартал 2023
  • LILITH: DARK FEMININE ARCHETYPE, by Asenath Mason – ЛІЛІТ: ТЕМНИЙ ЖІНОЧИЙ АРХЕТИП, Асенат Мейсон – IV квартал 2023
  • The Big Book of Candle Magic, Jacki Smith – Велика книга свічкової магії, Джекі Сміт – I квартал 2024
  • Lilith: her Masks – Rites and Manifestations, Daemon Barzai – Ліліт: її іпостасі – обряди та прояви, Демон Барзай – IV квартал 2023 – I квартал 2024
  • Rites of Lucifer, by Asenath Mason – Обряди Люцифера, Асенат Мейсон – I квартал 2024
  • Animal Spirit Guides by Steven D. Farmer, Ph.D – Путівник по духам тварин, Стівен Д. Фармер, доктор філософії – I квартал 2024